Γυμνάσιο - Εξετάσεις για τα Πρότυπα

Παρακάτω θα δείτε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα του Γυμνασίου.

Επιλέξτε κάποιο από αυτά και στο επόμενο βήμα θα δείτε κατηγοριοποιημένα όλα τα θέματα, τις ασκήσεις ή τη σχετική θεωρία για το αντίστοιχο μάθημα. Ο σκελετός του μαθήματος είναι σε μορφή φακέλων και ακολουθεί την λειτουργία των κλασικών φακέλων των windows.

Σε κάθε φάκελο (που συνήθως αντιπροσωπεύει κάποιο κεφάλαιο του μαθήματος) υπάρχουν δύο εικονίδια. Πατώντας το εικονίδιο με το φάκελο (το δεξί) θα δείτε όλη τη δομή και τα άμεσα περιεχόμενα του φακέλου.

Αντίθετα, πατώντας το πορτοκαλί εικονίδιο με τα τρία έγγραφα (το αριστερό) θα δείτε συνολικά όλα τα έγγραφα του φακέλου και των υποφακέλων του (όλα μαζί σε κοινή ενιαία λίστα).

Βήμα 2. Επίλεξε Μάθημα

Εισαγωγή στα πρότυπα Γυμνάσια

Εισαγωγή στα πρότυπα Λύκεια


Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων
Copyright © 2014 askisopolis.gr Team
Created by : servicesweb030@gmail.com