ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις